Nieprawidłowe stosowanie zawiesi linowych

Zawiesia linowe to osprzęt produkowany z zaplatanej liny stalowej o różnej grubości oraz wytrzymałości. Jest podstawowym wyposażeniem stosowanym do transportu ładunków na terenach zakładów przemysłowych. Stosowane są głównie do transportu ładunków wielkomasowych, dobrze sprawdzają się także w trudnym otoczeniu – są odporne na temperaturę oraz inne szkodliwe czynniki.

Używanie zawiesi linowych związane jest z bardzo dużą odpowiedzialnością, a to pociąga za sobą konieczność obecności pracowników przeszkolonych oraz kwalifikowanych w tym zakresie.

Niewłaściwe stosowanie zawiesi linowych stanowi bardzo poważne niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia osób i ładunków. Zagrożeniem tym objęte są głównie osoby będące w pobliżu ładunku i działającego urządzenia, które w żadnym wypadku nie mogą przebywać pod podwieszonym ładunkiem. Szczególną ostrożność należy zachować także wówczas, gdy element w czasie przenoszenia jest niestabilny i kołysze się.

Przed każdym rozpoczęciem działań z zawiesiami linowymi trzeba dokładnie skontrolować ich kondycję, w celu wyszukania wszelkiego typu uszkodzeń w formie przetarć, pęknięć, załamań czy zgnieceń. Wszelkie tego rodzaju wady są powodem do wycofania zawiesia z eksploatacji. Zakazuje się stosowania zawiesia linowego na przykład w takich sytuacjach, jak uszkodzenie splotki, uszkodzenie drutu na odcinku konkretnej długości, złamania powodujące odkształcenia. Konieczność odnowienia zawiesia linowego istnieje także wtedy, kiedy wystąpiło rozszerzenie gardzieli haka o ponad 10%, dostrzeżono wżery rdzy lub uszkodzenia pojawiające się na skutek stosowania zawiesi linowych w wysokiej temperaturze lub blisko akcji spawania.

Dla stanu zawiesi linowych niezwykle istotny jest również sposób ich magazynowania. Należy to robić tak, by uniknąć załamań, wystawienia na promieniowanie słoneczne, wilgoć oraz kontakt z substancjami mogącymi naruszyć stan liny. Poza właściwą eksploatacją zawiesia linowe trzeba poddawać regularnym przeglądom. W przypadku dostrzeżenia uszkodzeń konieczne jest objęcie ich całkowitą regeneracją oraz ponownym sprawdzianom.